De Springprocessie in Echternach, Luxemburg

with Geen reacties
Door: Jan Arink – Willibrordpelgrim 2015. Juni 2015

In het decembernummer 2014 van Ultreia, een maandelijkse nieuwsbrief van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, stond een bericht van Retraitecentrum De Spil dat zij in de Stille week voor Pasen opnieuw de Willibrordpelgrimstocht van Zwolle naar Utrecht ging organiseren. Dat leek mij een mooie uitdaging. Voor mij voor het eerst een meerdaagse wandeltocht, waarbij Willibrord nu letterlijk op mijn pad komt.

Met een leuke groep hebben we onderweg, wat het weer en persoonlijke ervaringen betreft, meerdere hindernissen overwonnen. Dat heeft mij doen besluiten om de Springprocessie ook dit jaar (2015) opnieuw te willen beleven. Dat was voor mij een mooie aansluiting op de Willibrord Pelgrimstocht.

De bedevaart is een tweedaagse pelgrimstocht. De start is op 2e Pinksterdag. In het begin van de middag komen we met een bus vanuit het bisdom Utrecht in de stad Luxemburg aan. Na de lunch bezoeken we de Onze Lieve Vrouw kathedraal. Het bezoek aan Luxemburg wordt met een Eucharistieviering in de Kathedraal besloten. Na de viering gaan de Pelgrims naar het hotel in Luxemburg voor het diner. Na het diner gaat de groep met de bus naar Echternach naar de Sint Willibrord basiliek voor het plechtig openings lof. Daarna weer met de bus terug naar het hotel in Luxemburg.

Op de dinsdag na Pinksteren gaan we na het ontbijt naar de zeer druk bezochte pontificale mis in de Sint Willibrord basiliek. Hierna begint de Springprocessie waar zo tussen de 12 á 14 duizend Pelgrims aan deel nemen. 8 á 9 Duizend Pelgrims nemen deel als springer, de anderen zijn toeschouwer. De beleving voor, tijdens als na de Springprocessie is bijzonder. Na de viering gaan de bisschoppen als eersten, al de andere geestelijken volgen hen, daarna komt de draagbaar met het beeld van Sint Willibrord, gedragen door 8 dragers en vervolgens gaan de anderen de kerk uit naar het grote plein naast de basiliek. Op de veranda spreekt de bisschop de menigte toe, waarna de processie wordt opgestart.

De Springprocessie zelf gaat als volgt: de groepen zijn onderverdeeld in muziekgroepen (met springers. Eerst zijn er enkele rijen van 5 springers, dan komt de muziekgroep en dan komen er weer enkele rijen met 5 springers. Het aantal rijen is afhankelijk van de groepsgrootte.  De 5 springers in de rij zijn onderling met een witte zakdoek met elkaar verbonden.  Deze groepen worden begeleid door een persoon met een stok waarop het groepsnummer aangegeven. Deze persoon bepaald de afstand tot de voorgaande groep en wanneer de muziek bij die groep gaat spelen. De muziekgroepen zijn meestal blaaskapellen, maar kunnen ook een groep violisten, gitaristen of met een fluit spelend. Zij spelen allen dezelfde melodie, de processiemars. De springers gaan dan al dansend een pas schuin zijwaarts naar links en een pas schuin zijwaarts rechts voorwaarts bewegen. Het kan zijn dat de deelnemers op een gegeven moment niet meer voorwaarts komen, dan maken zij die dansende sprongen op de plaats of zelfs achteruit. Dat is mogelijk doordat de processie onderweg ergens stagneerde. Waarschijnlijk is daardoor ook wel de verwarring ontstaan, dat in de volksmond de processie twee passen voorwaarts en een achteruit bewoog.

Zo trekt de processie door de straten van Echternach en komt men uiteindelijk al dansend de basiliek in en eindigt de processie uiteindelijk in de Crypte bij het graf van Sint Willibrord. Tijdens het afdalen naar de Crypte krijgt men de zegen van de Abt, hij zit boven de trap die afdaalt naar de crypte.

Na de deelname aan de processie is er nog ruim gelegenheid om zelf als toeschouwer naar de processie te kunnen kijken of een terrasje te pakken of wat dan ook. Aan het eind van de middag is het feestelijke gebeuren ten einde en gaan al de pelgrims weer naar huis….  Alleen of in groepsverband. Eenieder weer een mooie ervaring rijker.

Springprocessie 2015 - Jan Arink

WP_20140809_052