Op retraite gaan is een oude traditie die zijn oorsprong heeft in de Katholieke kerk. Tegenwoordig vinden velen de weg naar het klooster. De een wil rust en stilte. Een ander gericht met levensvragen bezig zijn. De Spil (website) is een plek tussen herberg en klooster. Tussen het bieden van een goeie plek om op adem te komen en een plek om God te ontmoeten. We vinden het serieus nemen van onze geloofs- en levensvragen belangrijk en zijn er open voor om, indien gewenst, erover met elkaar in gesprek te zijn.

De drempel van en naar De Spil is laag. We zijn gewone mensen die ons geloof als waardevol beschouwen en elkaar stimuleren om God te zoeken en Hem in onze zoektocht door het leven steeds te betrekken.

De Spil is gevestigd in het Koetshuis van het Landgoed Doornburgh, het terrein van de Emmauspriorij. Het ruime huis heeft acht slaapkamers met maximaal 15 slaapplaatsen. Er is een kleine kapel waar we het ochtend-, middag- en avondgebed met elkaar vieren. Met de maaltijden geven zij het ritme van de dag aan. De Spil heeft een christelijke identiteit en iedere zoekende naar God is welkom. In de Spil komen jonge en oudere mensen. De Spil is een vrijwilligersorganisatie. Medewerkers van De spil kennen een opgewekte, stimulerende christelijke spiritualiteit.

De Spil biedt diverse retraite mogelijkheden: themaretraites, stilteretraites, individuele retraites, wandelretraites en pelgrimstochten, ruimte voor cursussen en trainingen, en meer.

www.retraitecentrum.nl geeft het programma met het actuele aanbod.