Verleden
De Moderne Devotie was een belangrijke kerkelijke en maatschappelijke hervormingsbeweging uit de late Middeleeuwen. Zij streefde grote veranderingen na binnen de toen veelal corrupte en op macht gerichte Katholieke Kerk. De Moderne Devotie richtte zich op een innerlijke vernieuwing en op verandering van de samenleving.

De Moderne Devotie heeft tweehonderd jaar als beweging een enorme invloed gehad op het maatschappelijk en geestelijk leven binnen de Nederlanden, zowel binnen als buiten de stad. Daarnaast heeft ze diverse kloosterordes direct (Kruisheren en Augustijner Koorheren) en andere ordes indirect beinvloed. De invloed van de Moderne Devotie raakte alle sectoren van de toenmalige samenleving. In alles stond een hecht gemeenschapsleven bij de Moderne Devoten centraal.

Heden
De actuele Moderne Devotie (Postmoderne Devotie) stelt opnieuw het gemeenschapsdenken centraal. Ze is formeel begonnen op 16 november 2011 toen de burgemeesters van Deventer en Zwolle een intentieverklaring Moderne Devotie tekenden. Deze actuele beweging richt zich op alle sectoren van de samenleving met als doel te verbinden, daar waar mogelijk. Zo wordt het gedachtengoed van de Moderne Devotie in een aantal steden geïntegreerd in het Sociale Domein, in Toerisme en Cultuur, in Bestuur, in Economie, Kunst, Onderwijs en Geestelijk Leven.

Toekomst
De beweging van de Moderne Devotie verspreid zich geleidelijk opnieuw over Nederland. Tweede Kamerfracties laten zich informeren, groepen mensen buigen zich in het hele land over deze beweging. Wandelroutes en fietsroutes rond de Moderne Devotie worden uitgezet om mensen meer bewust te maken van hun eigen identiteit, maar ook van hun lokale en regionale identiteit.

Bekende historici zoals Herman Pleij en Frits van Oostrom roepen Nederland op om meer met de Moderne Devotie te doen. Nu we in onze samenleving midden in een veranderingsproces zitten blijkt de Moderne Devotie een beweging die op ons voor loopt, ons kan helpen door de spiegelen, en ons mogelijkheden kan laten zien vanuit het oogpunt van de gemeenschap.

Meer informatie over de Moderne Devotie via onderstaande links.

www.postmodernedevotie.nl

http://www.thomasakempiszwolle.nl

www.geertgrootehuis.nl