Over Willibrord

Over Willibrord is niet al te veel met zekerheid bekend. Hij werd rond het jaar 658 na Christus geboren in het koninkrijk Northumbria in het noorden van wat nu Engeland is. Hij stierf op 7 november 739 in het klooster dat hij stichtte in Echternach, nu in Luxemburg. Zijn leven bestaat op hoofdlijnen uit drie fases: zijn jeugd en vorming in Engeland en Ierland, zijn missie naar Nederland, en zijn periode in zijn klooster in Echternach.

Van zijn jeugd is bekend dat hij heel jong in het klooster van Ripon trad. Over de periode in Ripon en later in het klooster in Ierland van waaruit zijn missie naar ‘Frisia’, Nederland, begon is een interessante discussie gaande onder historici hoe hij zich verhield tot de toen levendige ontwikkelingen rondom de invloed van Rome in relatie tot het Keltische christendom en zijn gebruiken.

In Nederland kennen we Willibrord als degene die ons land kerstende. Daar is meer over te zeggen. Hij was niet de eerste die naar onze contreien kwam voor zendingswerk. Het gebied dat tot de ‘Friezen’ behoorde was zijn missiedoel. De zuidelijke Nederlanden waren al eerder tot het christendom bekeerd. Willibrord maakte actief gebruik van de politieke krachten van zijn tijd om zijn missie te volbrengen. Zo werd hij de stichter van het aartsbisdom Utrecht, het grondgebied waarover het huidige Willibrordpad loopt.

Willibrord bracht veel tijd door in het door hem gestichte klooster in Echternach. Later zou het een beroemd centrum worden voor het vervaardigen van handschriften. Het klooster en de Willibrord basiliek zijn er nog en kunnen bezocht worden. Het klooster is nu een school. In de basiliek ligt Willibrord begraven in een crypte. Ook is er een museum dat onder andere toelicht hoe de Springprocessie is ontstaan, een levende herinnering aan Willibrord.

 

Willibrord op Wikipedia (Nederlands): https://nl.wikipedia.org/wiki/Willibrord

Willibrord op Wikipedia (Engels): https://en.wikipedia.org/wiki/Willibrord

Willibrord’s vroege ontwikkeling (Engels): http://www.heroicage.org/issues/6/ziegler.html

Willibrord in Nederland:klik voor een pdf-bestand

Willibrord in Luxemburg: http://web.cathol.lu/991/mouvements/oeuvre-saint-willibrord/st-willibrord-website-nederlandse/

 

willibrord1klein

“In Nomine Dei Feliciter (Wees in Gods Naam gelukkig)” – Willibrord

WP_20140809_018